เปิดรับสมัครเรียนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 1/2559 วันนี้ รับสมัครทุกวัน เปิดเรียน 16 พฤษภาคม 2559

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ) วัดศรีนวลธรรมวิมล

แผนการเปิดหลักสูตรระยะสั้น ประจำภาคเรียนที่   1/2559

เปิดรับสมัครทุกวัน

เปิดเรียน  16  พฤษภาคม  2559 -  22  สิงหาคม  2559

รายชื่อวิชาที่เปิดสอน ( วิชาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  ค่าเรียน 305.- บาท   วิชาอื่นๆ  ค่าเรียน  105.- บาท)

ภาคปกติ (08.30 – 15.30น.)

วิธีซ่อมเครื่องประดับอย่างง่าย โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม (หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ) สำนักพัฒนาสังคม

วิเคราะห์อัญมณี และพลอย โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม (หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ) สำนักพัฒนาสังคม กทม.

แผนการเปิดหลักสูตรระยะสั้น 3/2558 เปิดรับสมัครแล้ว เปิดเรียน 21 ธันวาคม 2558

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ) วัดศรีนวลธรรมวิมล

แผนการเปิดหลักสูตรระยะสั้น ประจำภาคเรียนที่  3/2558

แผนการเปิดหลักสูตรระยะสั้น 2/2558 เปิดรับสมัคร 1 สิงหาคม 2558 เปิดเรียน 1 กันยายน-3 ธันวาคม2558

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ) วัดศรีนวลธรรมวิมล

แผนการเปิดหลักสูตรระยะสั้น ประจำภาคเรียนที่  2/2558

เปิดรับสมัคร  1 สิงหาคม 2558

เปิดเรียน  1 กันยายน 2558 -  3 ธันวาคม  2558

รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการเรียนรู้ วิชาพื้นฐานโครงสร้างแบบตัด หลักสูตรสร้างแบบเสื้อผ้าสตรี 1

ชื่อเรื่อง              รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการเรียนรู้ วิชาพื้นฐานโครงสร้างแบบตัด หลักสูตรสร้างแบบเสื้อผ้าสตรี 1 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ)

ผู้ศึกษา               ว่าที่ร.ต.หญิง จิตภัสสร  ภวรัตนะ

ปีการศึกษา          2557

บทคัดย่อ

แผนการเปิดหลักสูตรระยะสั้น 1/2557 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เปิดเรียน 16 พค - 21 สค 57

แผนการเปิดหลักสูตรระยะสั้น 1/2557 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เปิดเรียน 16 พค - 21 สค 57

.

แผนการเปิดหลักสูตรระยะสั้น 3/2557 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เปิดเรียน 22 ธค-31 มีค 58

แผนการเปิดหลักสูตรระยะสั้น 3/2557 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เปิดเรียน 22 ธค-31 มีค 58

แผนการเปิดหลักสูตรระยะสั้น 2/2557 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เปิดเรียน 1 กย- 4 ธค 57

แผนการเปิดหลักสูตรระยะสั้น 2/2557 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เปิดเรียน 1 กย- 4 ธค 57

แผนการเปิดหลักสูตรระยะสั้น 1/2558 เปิดรับสมัคร 1 เมษายน 2558 เปิดเรียน 18 พฤษภาคม-24 สิงหาคม2558

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ) วัดศรีนวลธรรมวิมล

แผนการเปิดหลักสูตรระยะสั้น ประจำภาคเรียนที่   1/2558

เปิดรับสมัคร  1  เมษายน – 16 พฤษภาคม 2558

เปิดเรียน  18  พฤษภาคม  2558 -  24  สิงหาคม  2558

Subscribe to โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ) ตั้งค่า RSS