วิธีซ่อมเครื่องประดับอย่างง่าย โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม (หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ) สำนักพัฒนาสังคม

วิเคราะห์อัญมณี และพลอย โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม (หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ) สำนักพัฒนาสังคม กทม.

แผนการเปิดหลักสูตรระยะสั้น 3/2558 เปิดรับสมัครแล้ว เปิดเรียน 21 ธันวาคม 2558

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ) วัดศรีนวลธรรมวิมล

แผนการเปิดหลักสูตรระยะสั้น ประจำภาคเรียนที่  3/2558


รายชื่อวิชาที่เปิดสอน ( วิชาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  ค่าเรียน 305.- บาท   วิชาอื่นๆ  ค่าเรียน  105.- บาท)

ภาคปกติ (08.30 – 15.30น.)

ภาคเช้า (08.30 - 11.30น.)

ภาคบ่าย (12.30 – 15.30 น.)

ผู้สอน

จักรยานยนต์  ( 400 ชม.)

 

 

อจ. พรเทพ

ช่างเครื่องเสียง-วิทยุ  (400 ชม.)

 

 

อจ. ภูมินทร์

ช่างโทรทัศน์   (400 ชม.)

 

 

อจ. บุญเกื้อ

เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า  (400 ชม.)

 

 

อจ. พิเชษฐ์

เสื้อผ้าสตรี  (400 ชม.) 

เสื้อสตรี ชุดติดกัน

 

 

อจ. ฐิติยาพร

การตัดเย็บผ้าระบบอุตสาหกรรม (400 ชม.)

เสื้อฮาวาย   เสื้อเชิ้ต  กางเกง

 

 

อจ.โสภิต

การทำตัวเรือนรูปประพรรณและเครื่องประดับ (400 ชม.)

 

 

 

 

พิมพ์ดีดไทยและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  

(200 ชม.)

พิมพ์ดีดไทยและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  

 (200 ชม.)

อจ. พิทยา

 

คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

(200 ชม.)

คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

(200 ชม.)

อจ. บุญฤทธิ์

 

สร้างแบบเสื้อผ้า (200 ชม.)  

ตัดเย็บเสื้อผ้าต้นแบบ

ชุดโอกาสพิเศษ  (200 ชม.)

อจ. จิตภัสสร

 

ขนมอบ (200 ชม.)

ขนมอบ (200 ชม.)

อจ. รุจาภา

 

จัดดอกไม้ใบตองและแกะสลัก

(200 ชม.)

จัดดอกไม้ใบตองและแกะสลัก

(200 ชม.)

อจ. ไสว

 

แต่งผมสตรี (200 ชม.)

ซอยผม (200 ชม.)

อจ. นันนภัส

 

ตัดผมสุภาพบุรุษ (200 ชม.)

ซอยผมสุภาพบุรุษ (200 ชม.)

อจ. ศศิวิมล

 

การตรวจสอบและวิเคราะห์อัญมณี (200 ชม.)

การเจียระไนพลอย (200 ชม.)

อจ. อาทิตย์

  ทำตัวเรือน 200 ชม ทำตัวเรือน 200 ชม อ. ดลณภัทร

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯวัดศรีนวลธรรมวิมล

รายชื่อวิชาที่เปิดสอน ( วิชาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  ค่าเรียน 305.- บาท   วิชาอื่นๆ  ค่าเรียน  105.- บาท)

ภาคปกติ (08.30 – 15.30.)

ภาคเช้า (08.30-11.30.)

ภาคบ่าย (12.30 – 15.30 .)

ผู้สอน

ซอยผม (200 ชม.)

 

 

อจ. ศุภรา

ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์           และระบบเครือข่าย

(200 ชม.)

 

 

อจ. ธีรพงศ์

การนวดแผนไทย  ( 200 ชม. )

 

 

อจ. บุษรากร

 

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ)     สุดสายรถเมล์ ปอ. 80

38 หมู่ 4  ซอยเพชรเกษม 81  แขวงหนองแขม  เขตหนองแขม  กรุงเทพฯ  10160

โทร. 0-2429-3573     เว็บไซด์  www.luangpor.net

แผนการเปิดหลักสูตรระยะสั้น 2/2558 เปิดรับสมัคร 1 สิงหาคม 2558 เปิดเรียน 1 กันยายน-3 ธันวาคม2558

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ) วัดศรีนวลธรรมวิมล

แผนการเปิดหลักสูตรระยะสั้น ประจำภาคเรียนที่  2/2558


รายชื่อวิชาที่เปิดสอน ( วิชาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  ค่าเรียน 305.- บาท   วิชาอื่นๆ  ค่าเรียน  105.- บาท)

ภาคปกติ (08.30 – 15.30น.)

ภาคเช้า (08.30 - 11.30น.)

ภาคบ่าย (12.30 – 15.30 น.)

ผู้สอน

จักรยานยนต์  ( 400 ชม.)

 

 

อจ. พรเทพ

ช่างเครื่องเสียง-วิทยุ  (400 ชม.)

 

 

อจ. ภูมินทร์

ช่างโทรทัศน์   (400 ชม.)

 

 

อจ. บุญเกื้อ

เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า  (400 ชม.)

 

 

อจ. พิเชษฐ์

เสื้อผ้าสตรี  (400 ชม.) 

เสื้อสตรี ชุดติดกัน

 

 

อจ. ฐิติยาพร

การตัดเย็บผ้าระบบอุตสาหกรรม (400 ชม.)

เสื้อฮาวาย   เสื้อเชิ้ต  กางเกง

 

 

อจ.โสภิต

การทำตัวเรือนรูปประพรรณและเครื่องประดับ (400 ชม.)

 

 

 

 

พิมพ์ดีดไทยและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  

(200 ชม.)

พิมพ์ดีดไทยและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  

 (200 ชม.)

อจ. พิทยา

 

คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

(200 ชม.)

คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

(200 ชม.)

อจ. บุญฤทธิ์

 

สร้างแบบเสื้อผ้า (200 ชม.)  

ตัดเย็บเสื้อผ้าต้นแบบ

ชุดโอกาสพิเศษ  (200 ชม.)

อจ. จิตภัสสร

 

ขนมอบ (200 ชม.)

ขนมอบ (200 ชม.)

อจ. รุจาภา

 

จัดดอกไม้ใบตองและแกะสลัก

(200 ชม.)

จัดดอกไม้ใบตองและแกะสลัก

(200 ชม.)

อจ. ไสว

 

แต่งผมสตรี (200 ชม.)

ซอยผม (200 ชม.)

อจ. นันนภัส

 

ตัดผมสุภาพบุรุษ (200 ชม.)

ซอยผมสุภาพบุรุษ (200 ชม.)

อจ. ศศิวิมล

 

การตรวจสอบและวิเคราะห์อัญมณี (200 ชม.)

การเจียระไนพลอย (200 ชม.)

อจ. อาทิตย์

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯวัดศรีนวลธรรมวิมล

แผนการเปิดหลักสูตรระยะสั้นแบบฐานสมรรถนะ  ประจำภาคเรียนที่   1/2558

เปิดรับสมัคร  1  เมษายน – 16 พฤษภาคม 2558

เปิดเรียน  18  พฤษภาคม  2558 -  3  กรกฎาคม  2558

รายชื่อวิชาที่เปิดสอน ( วิชาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  ค่าเรียน 305.- บาท   วิชาอื่นๆ  ค่าเรียน  105.- บาท)

ภาคปกติ (08.30 – 15.30.)

ภาคเช้า (08.30-11.30.)

ภาคบ่าย (12.30 – 15.30 .)

ผู้สอน

ซอยผม (200 ชม.)

 

 

อจ. ศุภรา

ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์           และระบบเครือข่าย

(200 ชม.)

 

 

อจ. ธีรพงศ์

การนวดแผนไทย  ( 200 ชม. )

 

 

อจ. บุษรากร

 

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ)     สุดสายรถเมล์ ปอ. 80

38 หมู่ 4  ซอยเพชรเกษม 81  แขวงหนองแขม  เขตหนองแขม  กรุงเทพฯ  10160

โทร. 0-2429-3573     เว็บไซด์  www.luangpor.net

รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการเรียนรู้ วิชาพื้นฐานโครงสร้างแบบตัด หลักสูตรสร้างแบบเสื้อผ้าสตรี 1

ชื่อเรื่อง              รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการเรียนรู้ วิชาพื้นฐานโครงสร้างแบบตัด หลักสูตรสร้างแบบเสื้อผ้าสตรี 1 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ)

ผู้ศึกษา               ว่าที่ร.ต.หญิง จิตภัสสร  ภวรัตนะ

ปีการศึกษา          2557

บทคัดย่อ

แผนการเปิดหลักสูตรระยะสั้น 1/2557 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เปิดเรียน 16 พค - 21 สค 57

แผนการเปิดหลักสูตรระยะสั้น 1/2557 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เปิดเรียน 16 พค - 21 สค 57

.

แผนการเปิดหลักสูตรระยะสั้น 3/2557 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เปิดเรียน 22 ธค-31 มีค 58

แผนการเปิดหลักสูตรระยะสั้น 3/2557 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เปิดเรียน 22 ธค-31 มีค 58

แผนการเปิดหลักสูตรระยะสั้น 2/2557 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เปิดเรียน 1 กย- 4 ธค 57

แผนการเปิดหลักสูตรระยะสั้น 2/2557 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เปิดเรียน 1 กย- 4 ธค 57

แผนการเปิดหลักสูตรระยะสั้น 1/2558 เปิดรับสมัคร 1 เมษายน 2558 เปิดเรียน 18 พฤษภาคม-24 สิงหาคม2558

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ) วัดศรีนวลธรรมวิมล

แผนการเปิดหลักสูตรระยะสั้น ประจำภาคเรียนที่   1/2558

เปิดรับสมัคร  1  เมษายน – 16 พฤษภาคม 2558

เปิดเรียน  18  พฤษภาคม  2558 -  24  สิงหาคม  2558


รายชื่อวิชาที่เปิดสอน ( วิชาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  ค่าเรียน 305.- บาท   วิชาอื่นๆ  ค่าเรียน  105.- บาท)

ภาคปกติ (08.30 – 15.30น.)

ภาคเช้า (08.30 - 11.30น.)

ภาคบ่าย (12.30 – 15.30 น.)

ผู้สอน

จักรยานยนต์  ( 400 ชม.)

 

 

อจ. พรเทพ

ช่างเครื่องเสียง-วิทยุ  (400 ชม.)

 

 

อจ. ภูมินทร์

ช่างโทรทัศน์   (400 ชม.)

 

 

อจ. บุญเกื้อ

เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า  (400 ชม.)

 

 

อจ. พิเชษฐ์

เสื้อผ้าสตรี  (400 ชม.) 

เสื้อสตรี ชุดติดกัน

 

 

อจ. ฐิติยาพร

การตัดเย็บผ้าระบบอุตสาหกรรม (400 ชม.)

เสื้อฮาวาย   เสื้อเชิ้ต  กางเกง

 

 

อจ.โสภิต

การทำตัวเรือนรูปประพรรณและเครื่องประดับ (400 ชม.)

 

 

 

 

พิมพ์ดีดไทยและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  

(200 ชม.)

พิมพ์ดีดไทยและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  

 (200 ชม.)

อจ. พิทยา

 

คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

(200 ชม.)

คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

(200 ชม.)

อจ. บุญฤทธิ์

 

สร้างแบบเสื้อผ้า (200 ชม.)  

ตัดเย็บเสื้อผ้าต้นแบบ

ชุดโอกาสพิเศษ  (200 ชม.)

อจ. จิตภัสสร

 

ขนมอบ (200 ชม.)

ขนมอบ (200 ชม.)

อจ. รุจาภา

 

จัดดอกไม้ใบตองและแกะสลัก

(200 ชม.)

จัดดอกไม้ใบตองและแกะสลัก

(200 ชม.)

อจ. ไสว

 

แต่งผมสตรี (200 ชม.)

ซอยผม (200 ชม.)

อจ. นันนภัส

 

ตัดผมสุภาพบุรุษ (200 ชม.)

ซอยผมสุภาพบุรุษ (200 ชม.)

อจ. ศศิวิมล

 

การตรวจสอบและวิเคราะห์อัญมณี (200 ชม.)

การเจียระไนพลอย (200 ชม.)

อจ. อาทิตย์

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯวัดศรีนวลธรรมวิมล

แผนการเปิดหลักสูตรระยะสั้นแบบฐานสมรรถนะ  ประจำภาคเรียนที่   1/2558

เปิดรับสมัคร  1  เมษายน – 16 พฤษภาคม 2558

เปิดเรียน  18  พฤษภาคม  2558 -  3  กรกฎาคม  2558

รายชื่อวิชาที่เปิดสอน ( วิชาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  ค่าเรียน 305.- บาท   วิชาอื่นๆ  ค่าเรียน  105.- บาท)

ภาคปกติ (08.30 – 15.30.)

ภาคเช้า (08.30-11.30.)

ภาคบ่าย (12.30 – 15.30 .)

ผู้สอน

ซอยผม (200 ชม.)

 

 

อจ. ศุภรา

ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์           และระบบเครือข่าย

(200 ชม.)

 

 

อจ. ธีรพงศ์

การนวดแผนไทย  ( 200 ชม. )

 

 

อจ. บุษรากร

 

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ)     สุดสายรถเมล์ ปอ. 80

38 หมู่ 4  ซอยเพชรเกษม 81  แขวงหนองแขม  เขตหนองแขม  กรุงเทพฯ  10160

โทร. 0-2429-3573     เว็บไซด์  www.luangpor.net

ช่างเสริมสวย ซอยผม แต่งผมสตรี อ.ศุภรา

ช่างเสริมสวย
โทร. 081-3336784

รับภาคปกติ และภาคค่ำ

หลักสูตรช่างเสริมสวยเบื้องต้น
การม้วนผมแบบต่างๆด้วยโรล - แกนดัด
การม้วนผมแบบต่างๆ ด้วยโรล - แกนดัด
....- การม้วนก้นหอย
....- การถักเปีย ในแบบต่างๆ
การเซ็ทผม - การเป่าไดร์ การสระผม - นวดศรีษะ
การซอยผม - การย้อมผม
การแต่งหน้า - การแต่งเล็บ

Subscribe to โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ) ตั้งค่า RSS